[1]
Стефанов, Г. and Митова, Е. 2021. Епидемиология на еозинофилната грануломатоза с полиангиит . Редки болести и лекарства сираци. 12, 1 (Apr. 2021), 17-22. DOI:https://doi.org/10.36865/2021.v12i1.136.