[1]
Колева, Р., Вълчанова, Д. and Дончева, Р. 2022. Комбинация Down/Klinefelter синдром – клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци. 12, 4 (Feb. 2022), 23-26. DOI:https://doi.org/10.36865/2021.v12i4.149.