[1]
Ганева, М. 2022. Моногенни автоинфламаторни заболявания. Периодични фебрилни синдроми. Редки болести и лекарства сираци. 12, 4 (Feb. 2022), 14-19. DOI:https://doi.org/10.36865/2021.v12i4.151.