[1]
Ганева, М. 2022. Съчетание на ювенилен идиопатичен артрит и конгенитална неутропения – представяне на клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци. 13, 1 (Jun. 2022), 28-31. DOI:https://doi.org/10.36865/2022.v13i1.154.