[1]
Петкова, Т. and Мусурлиева, Н. 2022. Управление на качеството и сигурността в денталната практика в Германия. Редки болести и лекарства сираци. 13, 2 (Aug. 2022), 5-10. DOI:https://doi.org/10.36865/2022.v13i2.160.