[1]
Божков, А., Пачева, И., Соткова, И., Панова, М., Тимова, Е. and Тодоров, Т. 2023. Случай на вероятен Синдром на Joubert (мутации в СЕР 120 ген) с атипично протичане. Редки болести и лекарства сираци. 13, 3-4 (Mar. 2023), 10-13. DOI:https://doi.org/10.36865/2022.v13i3-4.168.