[1]
Андонова, С., Брадинова, И. and Савов, А. 2023. Генетична диагностика на бета-таласемия в България – какво научихме от нашите пациенти. Редки болести и лекарства сираци. 14, 1 (Sep. 2023), 32-38. DOI:https://doi.org/10.36865/2023.v14i1.178.