[1]
Пенчев, П., Петров, П.-П., Иванов, К., Ильов, И., Енчев, Я. and Илиев, Б. 2024. Стратегия при хирургичното лечение на кистичен вестибуларен шваном: доклад на случай. Редки болести и лекарства сираци. 14, 3-4 (Feb. 2024), 24-27. DOI:https://doi.org/10.36865/2023.v14i3-4.191.