[1]
Рачева, Г. 2024. Индуцирана от йонизиращи лъчения геномна нестабилност и възможна превенция срещу развитието на остри радиационни поражения или късни стохастични ефекти. Редки болести и лекарства сираци. 15, 1 (Mar. 2024), 20-24. DOI:https://doi.org/10.36865/2024.v15i1.195.