[1]
Митева-Катранджиева, Ц. 2017. Реални ползи от приложението на епидемиолoгични регистри в областта на редките болести. Редки болести и лекарства сираци. 8, 2 (Jun. 2017), 8-12. DOI:https://doi.org/10.36865/2017.v8i2.27.