[1]
Търнев, И., Чамова, Т., Сарафов, С., Господинова, М., Синигерска, И., Киров, А., Гергелчева, В., Тодоров, Т., Капрелян, А., Ангелова, Л., Грудкова, М., Генов, К., Димитрова, Х., Стайков, И., Кастрева, К., Каменов, О., Богданова, Д., Иванов, И., Литвиненко, И., Переновска, П., Божинова, В. and Тодорова, А. 2015. Селективни скринингови програми за ранна диагностика и ранно започване на лечение на пациенти с редки генетични заболявания – опитът в България. Редки болести и лекарства сираци. 6, 1 (Sep. 2015), 17-22. DOI:https://doi.org/10.36865/2015.v6i1.3.