[1]
Райчева, Р. and Стефанов, Р. 2017. Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на външната макро среда между България и добрите международни практики. Редки болести и лекарства сираци. 8, 1 (Mar. 2017), 10-26. DOI:https://doi.org/10.36865/2017.v8i1.31.