[1]
Райчева, Р. and Стефанов, Р. 2015. Бариери пред изграждането на капацитет за оценка на здравните технологии: международно проуване. Редки болести и лекарства сираци. 6, 1 (Sep. 2015), 26-32. DOI:https://doi.org/10.36865/2015.v6i1.33.