[1]
Искров, Г. and Стефанов, Р. 2018. Предизвикателства пред дългосрочната устойчивост и ефективност на европейските референтни мрежи. Редки болести и лекарства сираци. 9, 2 (Sep. 2018), 3. DOI:https://doi.org/10.36865/2018.v9i2.4.