[1]
Петрова, Г., Янева, Н., Калчева, М., Алексиев, А., Михова, Р., Атанасова, С., Минчева, Ц., Георгиева, А., Атанасова, С., Стратева, Т. and Савов, А. 2016. Пилотни данни от българския регистър на пациентите с муковисцидоза. Редки болести и лекарства сираци. 7, 3 (Sep. 2016), 11-16. DOI:https://doi.org/10.36865/2016.v7i3.44.