[1]
Джамярова, Р., Енева, Е., Симеонова, Р., Попова, Е., Искров, Г., Митева-Катранджиева, Ц. and Стефанов, Р. 2016. Нагласи и мнения на лекари и пациенти относно прилагане на наративната медицина в България: резултати от фокус група. Редки болести и лекарства сираци. 7, 1 (Mar. 2016), 15-17. DOI:https://doi.org/10.36865/2016.v7i1.48.