[1]
Митева-Катранджиева, Ц. and Стефанов, Р. 2016. Етични проблеми, свързани с епидемиологичните регистри за редки болести. Редки болести и лекарства сираци. 7, 1 (Mar. 2016), 18-22. DOI:https://doi.org/10.36865/2016.v7i1.49.