[1]
Валериева, Е., Атанасова, В., Ковачева, К., Коларова-Янева, Н., Георгиева, Д., Асанова, А. and Василев, И. 2018. Случай на синдром на Adams-Oliver, проследяван от раждането до 1-годишна възраст. Редки болести и лекарства сираци. 9, 3 (Oct. 2018), 13-17. DOI:https://doi.org/10.36865/2018.v9i3.57.