[1]
Митова, Е. and Искров, Г. 2019. Епидемиология на Х-свързаната хипофосфатемия. Редки болести и лекарства сираци. 10, 1 (Mar. 2019), 26-30. DOI:https://doi.org/10.36865/2019.v10i1.67.