[1]
Райчева, Р. and Стефанов, Р. 2019. Проектиране на модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ практики. Редки болести и лекарства сираци. 10, 2 (Jul. 2019), 31-36. DOI:https://doi.org/10.36865/2019.v10i2.75.