[1]
Райчева, Р. and Стефанов, Р. 2020. Управленска структура, категории заетост и професионална квалификация на човешките ресурси в организациите за оценка на здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци. 10, 4 (Jan. 2020), 22-30. DOI:https://doi.org/10.36865/2019.v10i4.99.