(1)
Райчева, Р.; Стефанов, Р. Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на междинната мезо среда между България и добрите международни практики. Редки болести и лекарства сираци 2018, 9, 13-27.