(1)
Райчева, Р.; Стефанов, Р. Обхват и цели на структурите за оценка на здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци 2020, 10, 14-21.