(1)
Митова, Е.; Стефанов, Г. Епидемиология на хередитарната оптична невропатия на Лебер. Редки болести и лекарства сираци 2020, 10, 8-13.