(1)
Искров, Г.; Стефанов, Р. Иновация, добавени ползи и ценообразуване при оценката на здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци 2020, 11, 3-4.