(1)
Митова, Е.; Стефанов, Г.; Попова-Ташкова, А.; Атанасов, М.; Стефанов, Р. Епидемиология на пигментен ретинит и вродена слепота на Лебер. Редки болести и лекарства сираци 2020, 11, 5-11.