(1)
Иванов, З.; Симеонова, Р.; Стефанов, Р. Клиничен случай на пациент с неврофибром на плексус брахиалис – роля на физиотерапията в мултидисциплинарния екип. Редки болести и лекарства сираци 2020, 11, 12-15.