(1)
Мандова, В. Достъп до дентална помощ по време на пандемия от коронавирус – препоръки за хора с хемофилия. Редки болести и лекарства сираци 2020, 11, 16-20.