(1)
Искров, Г.; Стефанов, Р. Епидемиология на системната мастоцитоза. Редки болести и лекарства сираци 2018, 9, 28-34.