(1)
Искров, Г.; Стефанов, Р. Европейските референтни мрежи в условията на пандемия – стъпка в бъдещето?. Редки болести и лекарства сираци 2020, 11, 3-4.