(1)
Искров, Г.; Стефанов, Р. Започва ли глобална промяна в парадигмата за оценка на здравните технологии?. Редки болести и лекарства сираци 2020, 11, 5-8.