(1)
Мермеклиева, Е. Съвременна диагностика на наследствените ретинални дистрофии. Редки болести и лекарства сираци 2020, 11, 9-14.