(1)
Искров, Г.; Стефанов, Р. Регламент (ЕО) № 141/2000 за лекарствата сираци – 20 години по-късно. Редки болести и лекарства сираци 2020, 11, 3-4.