(1)
Искров, Г.; Богоева, Н.; Стефанов, Р. Методологични въпроси при критично четене на мета-анализи за нуждите на оценка на здравните технологии. Редки болести и лекарства сираци 2018, 9, 35-39.