(1)
Първанова, А.; Камушева, М.; Димитрова, М. Ролята на фармацевта в оптимизирането и мониторирането на терапията на пациенти с акромегалия. Редки болести и лекарства сираци 2020, 11, 22-31.