(1)
Искров, Г.; Стефанов, Р. Редките болести през 2020 г. – какво научихме? . Редки болести и лекарства сираци 2021, 11, 3-4.