(1)
Станчева, М.; Тодорова, А.; Тодоров, Т.; Атемин, С.; Павлова, З.; Туртуриков, И.; Кадийска, Т.; Маринова, Е.; Попова, Д.; Аланай, Я. Клинична картина и генетични корелации при български пациенти с мутации на SPATA 5 ген. Редки болести и лекарства сираци 2021, 11, 19-23.