(1)
Яхя, Д.; Цветкова, М.; Левкова, М.; Хачмериян, М.; Ангелова, Л. Тризомия на 16-та хромозома във фетус – клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци 2021, 11, 16-18.