(1)
Цолов, Р.; Йорданов, Г. Случай на лечение и проследяване на медикаментозно-индуцирана остеонекроза на челюстите с приложение на PRF. Редки болести и лекарства сираци 2021, 11, 12-15.