(1)
Цветкова, С.; Дойкова, К. Множествени подкожни метастази от белодробен карцином – рядък случай в практиката. Редки болести и лекарства сираци 2021, 11, 5-7.