(1)
Станчева, М.; Масларска, Р.; Георгиева, Р.; Транг, Х.; Бужемла, И.; Вера, Л.; Бургад, К.; Льо Морван, Н.; Капри, И. Клиничен случай с централен хиповентилационен синдром, дължащ се на мутация на PHOX2B гена. Редки болести и лекарства сираци 2021, 12, 5-9.