(1)
Камушева, М.; Русенова, Я.; Първанова, А.; Въндева, С.; Еленкова, А. Разходи за лечение на съпътстващи заболявания при пациенти с акромегалия – преглед на литературата. Редки болести и лекарства сираци 2021, 12, 10-16.