(1)
Стефанов, Г.; Митова, Е. Епидемиология на еозинофилната грануломатоза с полиангиит . Редки болести и лекарства сираци 2021, 12, 17-22.