(1)
Црънчева, Р.; Петрова, Д.; Станчев, Н.; Станчева, М.; Стоянов, Д.; Кьосева, Д. Целиачна криза – клиничен случай с остро начало на цьолиакия при 39-годишна жена. Редки болести и лекарства сираци 2021, 12, 5-7.