(1)
Костова, П.; Стаевска, М.; Переновска, П.; Петрова, Г. Кожна мастоцитоза в детска възраст: клиничен случай и литературен обзор. Редки болести и лекарства сираци 2021, 12, 8-14.