(1)
Искров, Г.; Стефанов, Р. Може ли да очакваме централизирано договаряне на достъп до лекарства сираци в ЕС?. Редки болести и лекарства сираци 2021, 12, 3-4.