(1)
Искров, Г.; Стефанов, Р. Към нов подход при оценка на лекарствата сираци в Германия. Редки болести и лекарства сираци 2022, 12, 3-4.