(1)
Колева, Р.; Вълчанова, Д.; Дончева, Р. Комбинация Down/Klinefelter синдром – клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци 2022, 12, 23-26.