(1)
Ганева, М. Моногенни автоинфламаторни заболявания. Периодични фебрилни синдроми. Редки болести и лекарства сираци 2022, 12, 14-19.