(1)
Ганева, М. Съчетание на ювенилен идиопатичен артрит и конгенитална неутропения – представяне на клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци 2022, 13, 28-31.